TRIGGERPUNKT AKUPUNKTUR

Triggerpunktsakupunkur/Dryneedling brukes som nålebehandling av triggerpunkter i musklaturen. Nålen blir satt inn i muskelen for å løstne på den ømme musklaturen.

 

 

Et triggerpunkt er en streng eller knute som kan oppstå i muskulatur, hud og sener.

Et triggerpunkt kan være aktivt og gi smerter, enten lokalt eller fjernt fra triggerpunktet, eller være passivt og gi nedsatt styrke i muskler og sener. Triggerpunkt kan også være årsak til symptomer fra nervesystemet, som svekket koordinasjonsevne, svimmelhet og søvnforstyrrelser.

 

Triggerpunkter oppstår som følge av enten overbelastning, feilbruk eller manglende bruk av muskler, og ofte kulde og trekk. Dannelsen skjer når muskler, hud og sener får for lite tilførsel av blod og energi, slik at det oppstår er en stagnasjon i området og det dannes harde strenger eller knuter.

 

Triggerpunkt blir behandlet med nåler eller akupressur/massasje, evt. kopping over punktene. Ved nåling bruker man en spesiell teknikk. Triggerpunktet punkteres og på den måtes løser muskelknuten seg opp og gjenoppretter forkortet muskulatur. I tillegg brukes både lokale og fjerne akupunkturpunkter for å øke sirkulasjonen i området. Under behandlingen vil pasienten kjenne en muskelsammentrekning når triggerpunktet punkteres.

 

Effekten av behandlingen blir forsterket ved uttøying av aktuell muskelgruppe etter behandling. Hvor mange behandlinger man trenger avhenger av hvor lenge man har hatt problemet og hvorvidt en klarer å eliminere årsakene til at triggerpunkt er oppstått.

Ofte kan det være behov for veiledning i ergonomi, trening og generell bevisstgjøring i forhold til kroppsholdning.