TRYKKBØLGEBEHANDLING

 

 

Trykkbølge behandlingen

 

Er en ny alternativ fysikalsk behandlingsmetode som baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt "ballistisk prinsipp". Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / "trykkhammeren", gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider du av:

 

  • Kalkskulder 

  • Hælspore

  • Plantarfasitt, 

  • Tennisalbue

  • Musearm

  • Jumpers/Runners knee

  • Akillessene-betennelse,

  • Kroniske skulder,

  • Hofte- og bekken smerter?

 ....eller andre kroniske sene eller muskelsmerter?

 

Behandlingen kan være et alternativ i stedet for operasjon og/eller kortison, og er den nye og kanskje den mest effektive behandlingen i norge i dag.

 

Virkningsmekanismer

 

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på fenomenet; økt blodsirkulasjon, lokalanestetisk effekt og bedre vevsmetabolisme/ anabole effekter er dokumentert.

Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

 

 

 

Selve behandlingen

 

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer. 

En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.